พัทลุง 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 พร้อมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ซึ่งบริหารการจัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 สนามสอบ 70 ห้องสอบ นักเรียน จำนวน 1,965 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 7 สนามสอบ 15 ห้องสอบ นักเรียน จำนวน 388 คน