โครงการ ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสมชาย ไชยศรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมชุมชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาพระราชทาน ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร อำเภอชำนิ นำโดย นายสมชาย ไชยศรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ พันโทวิจิตร ศรีวงษ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมปล่อยพันธุ์ปลาพระราชทาน ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสำรวย บ่อไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา , นางบัวรินทร์ พินาศภัย กำนัน ตำบลช่อผกา , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จิตอาสาได้ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนให้ดูสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)