สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเกตุชญา วงษ์เพิก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางรุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศก์ และ นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET เพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ และคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจความเรียบร้อย ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และสนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามซึ่งการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ