นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ อำเภอบางคล้า โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ อำเภอคลองเขื่อน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) และโรงเรียนวัดพงษาราม อำเภอพนมสารคาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ซึ่งแต่ละสนามสอบดำเนินการสอบตามหลักเกณฑ์ที่ สทศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด