ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ โรงเรียนบ้านทุ่งมน และโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์

เช่นเดียวกับ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ ลงพื้นที่พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลทัพทัน  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง และโรงเรียนบ้านวังเตย  


ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/e23zyf7Ah2dbycgq6

Follow me
Latest posts by พงศกร เณรจ่าพี (see all)