ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มจังหวัดที่ 3 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มจังหวัดที่ 3 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) โรงเรียนวัดประชาวงศาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา,คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการรับการประเมินในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2