ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ   O-NET ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2566 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ      ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test :  O-NET) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ป. 6   ณ สนามสอบโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ,อนุบาลชัยภูมิ ,สุนทรวัฒนา และบ้านช่อระกา  พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายสมัต   อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 , ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายอภิชาติ  พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบฯ  ณ สนามสอบฯ  ซึ่งศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีสนามสอบฯ  จำนวน 21 สนามสอบ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง  5 อำเภอ  ทั้งนี้  เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ฯ และนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ