สพป. ราชบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) และโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ratchaburi 2