สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์  2566  ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามสนามสอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 แห่ง และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แห่ง เพื่อกำกับติดตามพร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับสนามสอบให้มีความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด