ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.สรัญญา​ บุดดา​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O -NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบ

พร้อมกันนี้ ดร.สรัญญา​ บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 และ นายชยพล ศรีประดิษฐ์ อง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ลงพื้นให้กำลังใจแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบ (O -NET) ณ สนามสอบต่างๆ ให้ครอบคลุม ทุกสนามสอบทุกอำเภอในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2