สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินทดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในครั้งนี้

ภาพ : คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่

ข่าว : ศน.ปิยะณัฐ กันทา