ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เยี่ยมโรงเรียนประชารัฐ และค่ายลูกเสื่อชั่วคราวของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเสมาสลินดง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมค่ายฯ เร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ณิช เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านช่องแมวอ.สายบุรี จ.ปัตตานี โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนพักนอน) ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดย มี นายอุตม ชูอ่อน ผอ.ร.ร.บ้านช่องแมว คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้เยี่ยมค่ายลูกเสือชั่วคราวของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเสมาสลินตง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายฯ เร็ว ๆ นี้ ณ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th