ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจโรงเรียนสนามสอบ การทดสอนทางการศึกษาระดันชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : 0-NET ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และอังกฤษ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโลทู อ.กะพ้อ โรงเรียนบ้านตือเบาะ อ.ทุ่งยางแดง และโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี ซึ่งศูนย์สอบของ สพป.ปัตตานี เขต 3 มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกะลาพอ โรงเรียนบ้านบื่อเระ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) อ.สายบุรี โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น โรงเรียนบ้านลทู โรงเรียนบ้านกะรุบี จ.กะพ้อ โรงเรียนบ้านตือเบาะ และโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง สำหรับชั้น ม.3 กำหนดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th