ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  1. โรงเรียนบ้านมาบยางพร อำเภอปลวกแดง 2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 อำเภอนิคมพัฒนา 3. โรงเรียนบ้านเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง 4. โรงเรียนวัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย และ 5. โรงเรียนวัดบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้กำลังใจนักเรียน ผู้เข้ารับการทดสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกฝ่าย

Latest posts by วิภาพร ทองสิงห์ (see all)