สพม.เพชรบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี รวมทั้งคณะครูที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ และบุคลากรสพม.เพชรบุรีที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชาติชายภารดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/fmLcc2DDGMz2m7XK9


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์