ตรวจเยี่ยมการทดสอบ O-Net ม.3

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566  นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากร ในสังกัด ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 สนามสอบ พร้อมนี้ได้ให้กำลังแก่นักเรียน และคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบทางวิชาการเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ และได้มาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนด ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านโปง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน  อำเภอดอยเต่า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และ โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่