ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบและลูกนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว,โรงเรียนวังใหม่พัฒนาและโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ให้คำแนะนำและสอบถาม ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการสอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย