สพม.เพชรบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยศูนย์พัฒนาวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นฐาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นฐาน พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด จำนวน 22 แห่ง ศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อสอบวัดผลทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ Area Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 และ 5 ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย นางภัคคมณฐ์ จิตต์พลีชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xz1TSw7enk8D1NTu5