ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งมาประเมินโรงเรียนอนุบาลลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565  นำโดยนายพรชัย  จันทะสาร  รองผอ.สพป.ลำปาง  เขต 2  ประธานกรรมการประเมินสถานศึกษา และคณะฯ  โดยมีนายวรเชษฐ์   จันทร์ภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ในการนี้ ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 ได้ให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2566