สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับรถไฟความเร็วสูงหนองคาย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับรถไฟความเร็วสูงหนองคาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและจังหวัดหนองคาย ในการศึกษาข้อมูลและรับข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมรองรับรถไฟความเร็วสูงหนองคาย โดยเฉพาะด้านกำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จะทำงานในด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การบริการ การพัฒนาระบบขนส่งและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีนาย ยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย