เขตตรวจราชการที่ 14 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี อดีต ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการ นายบวร เทศารินทร์ อดีต ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กรรมการและเลขานุการ นางสุธานี วิสุงเร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ ได้กำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 14 ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (ช่วง 6 เดือนหลัง) โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ