ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวให้โอวาท รองศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะการ ร่วมออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายในการออกตรวจดูแล ควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวให้โอวาท รองศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในการร่วมออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายในการออกตรวจดูแล ควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตามสวนสาธารณะ รีสอร์ท และหอพักต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูแล ควบคุม ป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่ควรในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์