กิจกรรมกาดนัดละอ่อนน้อย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านซาวหลวง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมกาดนัดละอ่อนน้อย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านซาวหลวง อำเภอเมืองน่าน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า และนำทักษะวิชาความรู้ไปใช้ในขีวิตประจำวัน