สพป.สมุทรสาคร – ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site พร้อมเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่วนเรื่องอาหารกลางวันขอให้เน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนจะได้รับประทาน