นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย ศน.วรัญญา จำปามูล และ ศน.สุภาพร อุ่นประชา ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง , โรงเรียนบ้านดงบัง , โรงเรียนบ้านห้วยยาง , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 และโรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 4

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401441-1024x578.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401443-1024x578.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401448-1-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401446-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401452-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401457-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401463-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401465-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401469-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 401460-1024x768.jpg