สพป.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเกตุชญา วงษ์เพิก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และนายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ และให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ในการรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (เฉลิมพระเกียรติ) โดยมีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้