สพป.พังงา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ และคณะ ซึ่งมาตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอตะกั่วป่า โดยมีนายนันท์  สังข์ชุม ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพังงา และมีนางพรนิภา  พันธุ์รัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง และคณะครู พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ให้การต้อนรับ