สพป.มหาสารคาม เขต 3 ออกประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ในฐานะประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ ออกประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (ในระยะ 6 เดือนแรก) สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านขีหนองจิก อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม