สพป.มหาสารคาม เขต 3 พบปะและให้โอวาทผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกฤษติพงศ์ สัตพันธ์ุ รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พบปะและให้โอวาทผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม