นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีดา 2

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยนายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ ผอ.รร.บ้านหนองตาด , นางเพ็ญแข วิศวเลิศทรัพย์ ผอ.รร.วัดบ้านดอนโก่ย และ ศน.อรอนงค์ ระบือพิณ ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาด , โรงเรียนบ้านหัวนาคำ , โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง และโรงเรียนวัดบ้านหินแห่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสีดา 2

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396214-1024x738.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396218-1024x657.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396221.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396224-1024x734.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396225-1024x596.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396229-1024x731.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396231-1024x702.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396232-1024x667.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396233-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 396234-1024x768.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 13266นิเทศภาคเรียนที่265_๒๓๐๒๑๔_0-1024x768.jpg