สพป.ยโสธร เขต 2 กิจกรรมออกตรวจ ติดตาม ดูแลเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานให้โอวาทและปล่อยแถวกิจกรรมออกตรวจ ติดตาม ดูแลเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกุดชุม สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเหตุที่ไม่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ได้รับความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ ณ พื้นที่อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

📰 วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)