ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และ ถ่ายทอดสด การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา”

เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสด การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เชื่อมโยงสัญญาณและดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมโดยทีม OBEC Channel) โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงาน ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา