สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2566 และการประชุม PLC มอบนโยบายการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3