สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร  ศรีสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายเต็ม  เสืออ่วม ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ.ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” ณ ห้องประชุมจันทนี  สพป.ชลบุรี เขต 1เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การส่งผ่านงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. บทบาทหน้าที่และทิศทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจในกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน