ประชุมออนไลน์มอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ

นายนรา เหล่าวิชยา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ  และคณะ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ร่วมการประชุมออนไลน์ การมอบนโยบายการดำเนินงาน ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวัง และความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประะานในการประชุม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม TEPE

https://photos.app.goo.gl/4J8kYkKMBYCEHTHP6