สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และตอบสนองการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainnable Development Goals : SDGs) โดยมี ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส
ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นผู้แทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว / ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ