สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์ความปลอดภัย สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติงานการออกตรวจเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1) สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 2) ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 3) โรงแรมประทับใจรีสอร์ท ผลการดำเนินการ ไม่พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่อย่างใด


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1