สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพนักเรียนและมอบเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางดวงพร  ไตรเสนีย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    ร่วมงานฌาปนกิจศพ  ด.ช.วัชระ  ค้าข้าว  นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนชุมพลสวรรรค์วิทยา   ณ วัดกลางหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ  พร้อมมอบเงินกองทุนสวัสดิการ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน จำนวน 4,000 บาท