สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(Conference) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ.สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์(Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ.สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.อัมพร พินะสา เลขาธการ กพฐ.,รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.และคณะผู้บริหารสำนกงาน ก.ค.ศ.ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงาน บทบาท อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อ.ก.ค.ศ