สพป.มุกดาหาร กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านหนองแวง สำหรับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

สพป.มุกดาหาร กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านหนองแวง สำหรับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

🕤 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับศึกษานิเทศเครือข่าย ออกกำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม โรงเรียนบ้านหนองแวง สำหรับเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับการประเมินฯ ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ/ข่าว : นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/VKZAES1d6sszQ9vY7