สพป.เลย เขต 3 ร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 นางศศิธร ตาริยะ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference)เพื่อรับนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่ สพป.เลย เขต 3 ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3