โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กิจกรรม YorRorSor Open House ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรม YorRorSor Open House ปีการศึกษา 2565 เปิดบ้านโลกวิชาการ เปิดบ้าน ญ.ร.ส. ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนวิถีชีวิต สร้างกรอบแนวคิดเติบโต” โดยมี นางวรรณา ลิ่มกตัญญู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายศักดินันท์ เหมมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทักษะด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ทักษะอาชีพในปัจจุบัน และเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนสามารถนำความรู้ต่อยอดได้ในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล Pre YorRorSor และทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในงานจัดแสดงนิทรรศการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ กิจกรรมสภานักเรียน “งานวัด” ตลาดนัดนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์