รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมกำชับความปลอดภัยค่ายพักแรม

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางชนากานต์ ปุสิงห์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย นำเยี่ยมชมและให้กำลังใจตามฐานฝึกทักษะต่าง ๆ พร้อมกำกับเรื่องความปลอดภัยในทุกฐานกิจกรรมค่าย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านนาดูน อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี…ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว / ภาพ