++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ การประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน++

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ และให้ข้อมูล สนับสนุน ในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน //ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน