สพป.มหาสารคาม เขต 3 ออกประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง จังหวัดมุกดาหาร