โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสรี  อินทร์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 180 คน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดยมี นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  นางเกศรา ศรีกาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และนางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ญ.ส.