สพป.มหาสารคาม เขต 3 ออกประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงยืนพิทยา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม.นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม