สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนางสาววรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอบางระกำ ดังนี้ 1.โรงเรียนคลองวัดไร่ 2.โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 3..โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 4. โรงเรียนบางระกำ 5.โรงเรียนวัดคุยขวาง เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid02jaT6oE2XvHKjmrKoWNMu2SuL7SUQmQQwFAhedXZiEtfcUT63YLSYMy8qkMdBvwNtl/?mibextid=cr9u03