สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เป็นไปในแนวเดียวและถูกต้องตรงกัน โดยศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และนำเข้าข้อมูลผลการสอบรายบุคคลของนักเรียนระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 11 มีนาคม 2566  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2