เปิดแล้ว…ชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1

16 กุมภาพันธ์ 2566   นายธงชัย  จันแย้ ผอ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะกรรมการดำเนินงาน ลูกเสือ เนตรนารี ให้การต้อนรับ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ “ลูกเสือรักษ์สถาบัน มุ่งมุ่นจิตอาสา นำพาความปลอดภัย ใส่ใจประวัติศาสตร์” ตามกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ  เพื่อให้เด็กเกิดความรัก ความหวงแหน รักแผ่นดินอันเป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง มีความเป็นระเบียบวินัย และมีความสนุกเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านทักษะ ประสบการณ์ ทั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างทั้งสติปัญญา และพละกำลังให้แก่เด็กๆไปพร้อมๆกัน โดยแบ่งออกเป็น 7 ค่ายย่อย กิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม  ประกอบด้วยกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมทักษะลูกเสือ กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมทักษะชีวิต ส่วนกิจกรรมพิเศษ  ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของค่ายย่อย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะกรรมการดำเนินงาน  ผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ รวม 1,570 คน เข้าร่วมชุมนุมระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร